20.7.2024 0:18
Breaking News

Vlada Crne Gore se zadužila 15 miliona eura kod Ziraat banke

Ministar finansija Darko Radunović, saopštio je danas da se država za finansiranje budžeta zadužila kod Zirat banke (Ziraat Bank) ukupno 15 miliona eura. Kredit je odobren na rok od pet godina sa kamatnom stopom 3,9 odsto plus šestomjesečni EURIBOR.

Prema Odluci o zaduživanju i davanju državnih garancija za 2017. godinu, koju je Vlada usvojila početkom godine, Ministarstvo finansija se, ove godine, može zadužiti za iznos do 455 miliona eura, od čega: za otplatu javnog duga u iznosu do 221 miliona eura, za potrebe finansiranja kapitalnog budžeta i izgradnje prioritetne dionice autoputa do 200 miliona eura, i za potrebe stvaranja fiskalne rezerve do 34 miliona eura.

Podsjetimo, nova Vlada je već podigla kredit kod Societe generale banke, Komercijalne banke, NLB banke i Prve banke za finansiranje budžeta.

Vlada je danas usvojila Izvještaj o javnom dugu Crne Gore na dan 31. decembar prošle godine koji je iznosio 2,54 milijarde eura.
Dug lokalnih samouprava je 143,09 miliona, a državni dug je oko 2,4 miijarde eura.

Posmatrajući iznos duga, bez depozita u odnosu na bruto domaći proizvod (BDP), javni dug na kraju 2016. godine iznosi 68,27% BDP-a, od čega državni dug iznosi 64,43% BDP-a, dok dug lokalne samouprave iznosi 3,84% BDP-a.

Spoljni dug iznosi oko 2,03 milijardi eura, i najvećim dijelom ga čine eurobond obveznice u iznosu od milijardu eura, projektni zajmovi kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu od oko 210,98 miliona eura, kineski EXIM kredit za izgradnju dionice autoputa Smokovac-Mateševo u iznosu od oko 189,39 miliona eura, projektni zajmovi kod Evropske investicione banke u iznosu od oko 105,39 miliona eura i drugi.

www.portalanalitika.me

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.