25.5.2024 4:20
Breaking News

Zaštita i adaptacija Turbeta porodice Pulti u Ulcinju od strane TIKA

Grad Ulcinj (staro ime Ülgün) koji se nalazi na jugu Crne Gore u kojem živi oko 80 posto muslimanskog stanovništva je jedan od gradova koji je bogat kulturim dobrima Osmanskog nasljeđa u čijoj zaštiti i adaptaciji je prisutna kancelarija TIKA iz Podgorice. U tom okviru TIKA Podgorica (Turska Vladina kancelarija za saradnju i koordinaciju) će pristupiti radovima i zaštititi  turbeta porodice Pulti u Ulcinju.

U centru grada Ulcinja nedaleko od parkinga opštine se nalazi turbe porodice Pulti koje je zatečeno u veoma lošem stanju. Po obilasku pomenutog mjesta TIKA je odlučila da zaštiti pomenuto turbe i da radovima na unutrašnjoj i spoljašnjoj fasadi turbeta, kompletnog čišćenja kamena, adaptacijom kupole i oblaganjem žičanom mrežom zaštiti u potpunosti pomenuti objekat.

Planirano je da radovi na zaštiti i adaptaciji turbeta budu završeni u periodu od mjesec dana.

 

 

 

 

Check Also

Novosti iz Acibadema

Acıbadem: Pravo odredište za liječenje djece s neurološkim poremećajima Neurohirurgija prepuna je izazova i zahtijeva …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.