14.7.2024 21:39
Breaking News

Završeni pregovori o proširenju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Turske

U Ministarstvu ekonomije su parafirani Protokoli uz Sporazum o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Republike Turske, čime su zvanično završeni pregovori o proširenju i izmjeni postojećeg sporazuma. Predmet protokola je dodatna liberalizacija međusobne trgovine poljoprivrednim proizvodima i pristup tržištu u dijelu usluga.
Imajući u vidu da je postojećim sporazumom liberalizacija trgovine poljoprivrednim proizvodima bila na veoma niskom nivou, strane su dogovorile dodatnu liberalizaciju kroz izmjene Protokola I.
Kada je u pitanju pristup tržištu usluga, isti je dogovoren kroz Protokol III o trgovini uslugama. Ovaj Protokol, pored osnovnog teksta, sadrži i odjeljke koji se odnose na telekomunikacije, finansijske usluge, koprodukciju filmova i TV serija, elektronsku trgovinu i kretanje fizičkih lica u poslovne svrhe, kojima se preciznije definišu odnosi između dvije zemlje u ovim oblastima.
Pored navedenog, sastavni dio Protokola III je Aneks 1 sa turskom i crnogorskom Listom specifičnih obaveza u uslugama, kojom su obje strane definisale nivo otvorenosti tržišta u 12 sektora usluga.
Protokoli će doprinijeti jačanju trgovinskih odnosa dvije zemlje i imati važnu ulogu u povećanju investicija Republike Turske u Crnoj Gori i obratno. Osim toga, otvorene su nove mogućnosti za jačanje međusobne trgovine poljoprivrednim proizvodima. čime je kako našim, tako i turskim proizvodjačima, obezbjeđen povoljnijii pristup tržištu.
 
MINISTARSTVO EKONOMIJE

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.