14.6.2024 0:51
Breaking News

Ziraat bank Montenegro zapošljava: Asistent za odnose sa klijentima

Ziraat Bank Montenegro AD raspisuje oglas za poziciju:

Asistent/Asistentkinja za odnose sa klijentima – 1 izvršilac

Mjesto rada: Bar

Nadležnosti i odgovornosti:

 • Na dnevnoj osnovi komunicira sa klijentima Banke i obezbjeđuje uspostavljanje saradnje sa
  novim klijentima, a sve radi postizanja poslovnih ciljeva Banke;
 • Priprema kreditne prijedloge i iste prezentuje Kreditnom odboru Banke;
 • Promoviše i vrši direktnu prodaju bankarskih proizvoda i finansijskih usluga;
 • Informiše klijente o mogućim oblicima poslovne saradnje sa Bankom i načinima ostvarivanja
  te saradnje;
 • Vrši unakrsnu prodaju (cross sales) bankarskih proizvoda;
 • Obavlja sve neophodne radnje vezane za račune koje Banka nudi svojim klijentima;
 • Obezbjeđuje usklađenost i ispunjenje odredbi kreditne politike Banke, procedura i svih drugih dokumenata kojima se definiše kreditno i drugo poslovanje Banke;
 • Vrši kontinuirano praćenje poslovanja klijenta, što, između ostalog, uključuje i posjetu
  klijenata;
 • Prati kompletiranje potrebne dokumentacije za zaključivanje ugovora i njihovu realizaciju;
 • Prati namjensko korišćenje odobrenih limita;
 • Vrši redovno praćenje ispunjavanja obaveza klijenata;
 • Izrađuje potrebne izvještaje u vezi sa svojom pozicijom;

Potrebna znanja i vještine:

 • VSS VII stepen – Ekonomski fakultet
 • Minimum 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u bankarskom sektoru
 • Poznavanje rada na računaru i aktivno korišćenje MS Office paketa
 • Napredno znanje engleskog jezika (pisana i usmena komunikacija)
 • Poznavanje turskog jezika će se smatrati dodatnom prednošću

Kako da aplicirate?

Ukoliko ste zainteresovani za rad u Ziraat Bank Montenegro AD, molimo Vas da svoju biografiju na
engleskom jeziku dostavite na e-mail adresu jobapplications@ziraatbank.menajkasnije do
11.03.2022. godine, do kraja dana.

bankar.me

Check Also

Burhan Genç: Turske investicije u Crnoj Gori neprekidno rastu posljednjih godina

Crna Gora možda ima manju veličinu tržišta, ali ima strateški položaj kao ulazna kapija ka …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.