14.7.2024 4:11
Breaking News

Ziraat bank Montenegro zapošljava: Službenik u Sektoru za finansijski menadžment

Ziraat bank Montenegro raspisuje oglas za izbor:  

Službenik/ca u Sektoru za finansijski menadžment – 1 izvršilac

Mjesto rada: Podgorica

Nadležnosti i odgovornosti:

 • Sastavlja izvještaje za potrebe Ziraat Finance Group;
 • Učestvuje u pripremi finansijskih podataka za godišnje izvještaje Banke;
 • Priprema izvještaje i podatke u skladu sa potrebama spoljne revizije;
 • Aktivno učestvuje i daje podršku u pripremi i obradi podataka u formatu budžetiranja;
 • Priprema izvještaje o budžetskom praćenju na mjesečnoj osnovi;
 • Prikuplja potrebne podatke za blagovremenu izradu izvještaja od drugih organizacionih jedinica Banke;
 • Pokreće poboljšanja programske podrške za brže i bolje izvršavanje zadataka;
 • Učestvuje u razvoju softverskih rješenja za izradu izveštaja;
 • Obezbjeđuje blagovremeno i tačno knjiženje izvoda iz banke, obaveza prema dobavljačima, materijalne i nematerijalne imovine, evidencija o platnim spiskovima i druga neophodna knjiženja u Glavnoj knjizi;
 • Priprema i kontroliše sistemske podatke potrebne za pripremu svih vrsta izvještaja;
 • Priprema izvještaje za potrebe Centralne banke, FZD-a, Izvještaje o obaveznim rezervama i izvještaje prema drugim regulatornim tijelima u slučaju potrebe za zamjenom kolege odgovornog za izradu ovih izvještaja;
 • Sprovodi i dosljedno prati primjenljive politike i procedure koje uređuju računovodstvo i izvještavanje;
 • Obavlja druge aktivnosti na zahtjev pretpostavljenih u skladu sa odgovornostima Sektora.

Potrebna znanja i vještine:

 • VSS VII stepen
 • 3 godine iskustva na poslovima iz oblasti računovodstva
 • Poznavanje zakonske regulative iz oblasti računovodstva
 • Poznavanje rada na računaru i aktivno korišćenje MS Office paketa
 • Napredno znanje engleskog jezika (pisana i usmena komunikacija)

Kako da aplicirate?

Ukoliko ste zainteresovani za rad u Ziraat bank Montenegro, molimo Vas da svoju biografiju dostavite na e-mail adresu jobapplications@ziraatbank.me, najkasnije do 06.10.2021. godine, do kraja dana.

bankar.me

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.