21.4.2024 14:35
Breaking News

Ziraat banka dobila dozvolu za rad u Crnoj Gori

Savjet Centralne banke Crne Gore Savjet je na današnjoj sjednici donio rješenje o izdavanju dozvole za rad Ziraat Bank Montenegro AD Podgorica.

Turska Ziraat banka je u decembru prošle godine aplicirala za dobijanje licence za rad u Crnoj Gori.

Mediji su ranije objavili da su u januaru ove godine predstavnici Ziraat banke pregovarali sa Tarikom Telaćevićem da preuzme upravljanje crnogorskom filijalom te banke. Da li je Telaćević prihvatio ovu ponudu nije saopšteno.

Iz CBCG je saopšteno da je Savjet danas usvojio i Godišnji izvještaj o radu CBCG u 2014. godini, Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema u 2014. godini i Izvještaj o stabilnosti cijena za 2014. godinu.

U Godišnjem izvještaju o radu o radu Centralne banke CBCG se navodi da je konstatovano da su 2014. godinu obilježili niža stopa rasta crnogorske ekonomije od očekivane, očuvana  stabilnost finansijskog i bankarskog sektora i nastavak primjene sveobuhvatnih mjera fiskalne konsolidacije.

U izvještaju koji je danas usvojio Savjet CBCG je istaknuto da su te tendencije još jednom potvrdile snažan uticaj prelivanja globalnih i regionalnih makroekonomskih i finansijskih tokova na crnogorsku ekonomiju, istovremeno ukazujući na neophodnost sprovođenja kompleksnih mjera strukturnih reformi i promjenu modela rasta.

Savjet CBCG je konstatovao da su na nižu stopu rasta crnogorske ekonomije uticali brojni razlozi, a odnose se, prije svega, na sporiju realizaciju najavljenih krupnih investicionih projekata u sektoru energetike i turizma,  usporavanje ekonomija  eurozone, loše vremenske  prilike i razorne poplave u regionu, kao  i na geopolitičke tenzije usled ukrajinsko-ruske krize.

„Kao posljedica kumulativnog djelovanja navedenih  faktora, ispoljeni su negativni trendovi u ključnim sektorima privrede, industriji i građevinarstvu,  i ostvarene niže stope rasta u trgovini i turizmu, u poređenju sa prethodnom godinom“, saopšteno je iz CBCG.

Istaknuto je da su aktivnosti CBCG u prethodnoj godini bile usmjerene na očuvanje stabilnosti finansijskog sistema kroz podsticanje i održavanje zdravog bankarskog sistema i sigurnog i efikasnog platnog prometa. U CBCG podsjećaju da su se shodno tome, ključne aktivnosti CBCG odnosile na preventivno supervizorsko djelovanje, stabilizaciju i jačanje bankarskog sektora i podsticanje zdrave konkurencije.

„Konstatovano je da su regulatorne aktivnosti Centralne banke bile usmjerene na usklađivanje regulatornog okvira sa pravnom tekovinom EU, odnosno da su u najvećoj mjeri bile determinisane  pozicijom Crne Gore u procesu pregovara za pristupanje EU. Savjet je ocijenio da se poslovanje Centralne banke zasnivalo na visokim standardima transparentnosti i principima društvene odgovornosti“, naveli su iz CBCG.

U Izvještaju o stabilnosti finansijskog sistema konstatovano je da se postojeći nivo rizika može okarakterisati kao umjeren. „Istaknuto je da značajnu dozu zabrinutosti unosi i dalje relativno loš kvalitet kreditnog portfolija, i pored osjetnog poboljšanja tokom prethodne godine. Finansijski rezultat na nivou sistema je bio pozitivan. Ocijenjeno je da se bitan izazov makrostabilnosti i u 2014. godini odnosi na održavanje fiskalne stabilnosti, koja je ugrožena dinamikom i iznosom rasta javnog duga“, stoji u saopštenju CBCG.

Prema njihovim rječima ohrabruju ostvareni rezultati u 2014. godini u dijelu implementacije mjera fiskalnog prilagođavanja i gotovo potpuno zaustavljanje izdavanja novih garancija, kao i nastavak mjera u borbi protiv sive ekonomije.

Iz CBCG smatraju da će na dalje jačanje okvira za finansijsku stabilnost u 2015. godini uticati i donošenje Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama.

U Izvještaju o stabilnosti cijena za prošlu godinu konstatovano je da su, nakon kontinuiranog dezinflacionog trenda u 2013. godini, godišnje stope inflacije u svim mjesecima, osim u novembru, imale negativan predznak.

Ostvarena je godišnja stopa inflacije od (-0,3 odsto), što je na gotovo istom nivou kao u eurozoni (-0,2 odsto).

Anketa CBCG je pokazala da većina banaka smatra da će se godišnja stopa inflacije kretati između jedan odsto i 1,5 odsto u ovoj godini, dok većina anketiranih preduzeća očekuje inflaciju u zoni do 0,5 oodsto. Modelska procjena inflacije ukazuje da će se na kraju 2015. godine inflacija kretati u rasponu od  nula do dva odsto, a prema ekspertskoj procjeni CBCG inflacija će se kretati u rasponu od -0,5 odsto do dva odsto.

www.cdm.me

Check Also

Ambasada Turkiye u Crnoj Gori priredila svečani iftar, prisustvovali najviši državni zvaničnici

Svima vam čestitam mjesec ramazan. Danas smo se okupili sa dragim gostima i ovo je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.