14.7.2024 22:09
Breaking News

Ziraat banka Montenegro zapošljava: Saradnik u sektoru upravljanja rizicima

Ziraat banka Montenegro raspisuje oglas za izbor:  

Saradnik u sektoru upravljanja rizicima – 1 izvršilac

Mjesto rada: Podgorica

Nadležnosti i odgovornosti:

  • Aktivno učestvuje u procesu identifikovanja, merenja i praćenja kvaliteta kreditnog portfolija, kreditnog rizika, valutnog rizika, rizika kamatne stope, tržišnog rizika, rizika zemlje, operativnog rizika i rizika likvidnosti kao i svih ostalih rizika kako je definisano a zahtijeva Centralna banka Crne Gore, u skladu sa internim propisima Banke i propisima Centralne banke Crne Gore.

Potrebna znanja i vještine:

  • VSS VII stepen
  • Dokazano iskustvo na poslovima iz oblasti upravljanja rizicima
  • Poznavanje zakonske regulative iz oblasti upravljanja rizicima
  • Poznavanje rada na računaru i aktivno korišćenje MS Office paketa
  • Aktivno znanje engleskog jezika (pisana i usmena komunikacija)

Kako da aplicirate?

Ukoliko ste zainteresovani za rad u Ziraat banci Montenegro, molimo Vas da svoju biografiju dostavite na e-mail adresu jobapplications@ziraatbank.menajkasnije do 15.11.2021. godine.

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.