16.7.2024 4:34
Breaking News
1950_ler_T._C._Ziraat_Bankasi_Karakoy_Subesi_Hizmet_Binasi_Masonik_simgeli_yapilar_eski_Istanbul_fotograflari

Ziraat banka najstarija turska nova banka

Ziraat Banka svoj početak bilježi osnivanjem prve agrarne finansijske institucije 1863 još za vrijeme Osmanskog carstva. Osnivanjem Republike Turske banka je transformisana u nezavisnu državnu ekonomsku instituciju, podržavajući poljoprivredni sektor i poslujući uz državnu garanciju. 1973. godine Ziraat Banka, unutrašnjim preuređenjem, postaje samostalna u obavljanju svih vrsta bankarskih usluga i konstituiše se kao komercijana banka.

Danas, zajedno sa svojom strukturom i statusom akcionarskog društva, Ziraat Banka je afirmisana kao jedna od najiskusnijih i široko organizovanih banaka u Turskoj.

Kao najveća državna banka Republike Turske, u svom sastavu ima 9 subsidijara kao i 24 ekspoziture i predstavništva u inostranstvu, 1.636 domaćih poslovnica i preko 24 hiljade zaposlenih. Pored Ziraat banke, Ziraat mrežu čine osiguranja, leasing, investiciono-osiguravajući fondovi i dr.

Tokom svog 150-godišnjeg uspješnog rada i postojanja, sa razgranatom mrežom ekspozitura i poslovnica širom svijeta, T.C.Z.B. je zadržala poziciju stabilnog člana prvoklasnog bankarskog središta i kao takva svojim komitentima pruža prisustvo u svim značajnim finansijskim centrima svijeta.

Danas, kao i u prošlosti Ziraat banka nastavlja da oblikuje turski bankarski sektor. Ziraat banka Turske je uvijek na raspolaganju svojim klijentima sa više od 1.700 ekspozitura, bankomata, internet bankarstva, call centara, preko telefonskog i mobilnog bankarstva i drugih kanala.
Ziraat Banka Turske, sa najvećom međunarodnom servisnom mrežom između svih turskih banaka, još uvijek ima za cilj da proširi svoje globalno prisustvo.

Ziraat banka Turske pruža širok spektar platnog prometa, kreditnih, depozitnih i investicionih proizvoda za svoje klijente i nastoji da obezbjedi najpogodnije proizvode i usluge sa najpovoljnijim uslovima i cijenama.
Sa svojom bogatom raznovrsnošću proizvoda i usluga, sinergiji koja se gradi u okviru svoje globalne mreže, svojim jedinstvenim znanjem, iskustvom, jakim ljudskim resursima i finansijskom strukturom na tržištu Ziraat banka Turske daje energiju i motivaciju za Ziraat Finansijsku Grupu.

Ziraat banka je izabrana za drugu najsigurniju banku u Evropi. Mnogo toga se promijenilo u Ziraat banci, ali njena snaga i pouzdanost su ostali nepromijenjeni tokom 152 godine.

The Banker časopis je analizirao 250 svjetskih banaka imajući u vidu najveći kapital I klase i rangirao je ove banke prema kriterijumima adekvatnosti kapitala, kvalitetu aktive, likvidnosti, rizičnosti okruženja i profitabilnosti.

Ziraat banka je rangirana kao druga evropska i prva turska najsigurnija banka.

Check Also

Otvorena avio linija Podgorica – Ankara

Niskotarifna komanija, Pegasus Airlines saobraćaće ponedjeljkom i petkom na liniji Podgorica – Ankara. “Srećan sam …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.