29.5.2024 0:22
Breaking News

Novosti iz Acibadema

5 prednosti koje treba tražiti prilikom odabira dobre klinike za radioterapiju
Za 70% svih pacijenata oboljelih od raka potrebna je terapija zračenjem u nekom trenutku njihovog
života ili neke faze njihovog liječenja. Baš kao i hirurgija, radioterapija je modalitet lokalnog liječenja
koji se koristi za uništavanje ili smanjenje tumornog opterećenja. Profesor dr Fulya Ağaoğlu, ugledni
radijacioni onkolog u turskim bolnicama ACIBADEM i akademik Medicinskog fakulteta Acibadem,
govori o uporištima koja izdvajaju vrhunske medicinske centre za radioterapijsko liječenje. Stručnjak
sa više od 24 godine iskustva objašnjava prednosti koje pacijent treba da traži kada bira kvalitetno
liječenje od raka.
1. Napredna oprema i infrastruktura
Najnoviji uređaji isporučuju dozu zračenja sa većom preciznošću za kraće vrijeme. Osim toga, postoje
različiti modaliteti radioterapije i različiti aparati koji se mogu koristiti u zavisnosti od tipa, lokacije i
stadijuma tumora. Acıbadem Healthcare Group, na primjer, ima sve uređaje u rasponu od
CyberKnife (sajber nož), Gamma Knife (gama nož) i visokoenergetskih linearnih akceleratora do
brahiterapijskih i intraoperativnih radioterapijskih uređaja, ne računajući protonsku terapiju, kaže
prof. Fulya Ağaoğlu. “U našim bolnicama instaliran je i najsavremeniji MR Linac uređaj”, dodaje
ekspert. Za razliku od konvencionalnih uređaja, MR Linac omogućava radioterapiju koja je precizno
fokusirana na metu, kao što MR snimanje može jasno da pokaže, u realnom vremenu, određene
tumore koji se ne mogu dobro videti tomografijom, kao što je rak pankreasa ili rak jetre. “Osim toga,
možemo da modifikujemo naše planove liječenja svakodnevno, pomoću MR Linac uređaja”,
objašnjava stručnjak za radijacionu onkologiju.
2. Timski rad i multidisciplinarni pristup
Liječenje raka je stvar timskog rada. Često zahtijeva kombinaciju hirurgije, hemoterapije,
radioterapije, metoda snimanja, patologije i drugih metoda koje se koriste u narednom periodu.
Zbog toga je radoiterapija samo jedan dio procesa liječenja. Može se koristiti sama, kao terapeutski
modalitet za bolesti raka koje se ne liječe hirurški, kao što su rak nazofarinksa, rak grlića materice i
određene vrste limfoma. Pored toga, radijaciona onkologija se koristi u multidisciplinarnim
tretmanima, u kombinaciji sa pre – ili postoperativnom hemoterapijom. Ili se radioterapija može
koristiti za lečenje recidiva kada se bolest ponovo vrati u druge djelove tijela. “U Acıbadem
Healthcare Group radimo kao tim u svim fazama, u rasponu od dijagnoze, liječenja i naknadnog
praćenja. Svakog pacijenta procjenjuje konzilijum za lečenje tumora”, ističe prof. Fulya Ağaoğlu.
3. Tretmani prilagođeni pacijentima
U svijetu razvoja medicine i mnoštva opcija liječenja, rješenja prilagođena pacijentima su obavezna.
Personalizovani planovi liječenja uzimaju u obzir životno doba svakog pacijenta, istoriju zdravlja,
navike, specifičan tip raka, njegovu lokaciju, veličinu i širenje. Pošto ljudi ne reaguju na isti način, na
medicinske tretmane, prilagođena rešenja su dostupna do kraja, počevši od dijagnostičkih
procedura, svakog koraka procesa liječenja, pa sve do post-tretmana. Prof. Fulya Ağaoğlu objašnjava
zašto je to od suštinskog značaja za uspješno lečenje: “Biramo moderne modalitete snimanja, kao što
su PET/CT, tomografija i magnetna rezonanca među metodama snimanja, posebno za svakog
pacijenta. Možemo uzeti biopsijske uzroke u obliku zatvorenih biopsija, a samim tim hirurški zahvat
nije potreban. Koristimo veoma napredne metode patološkog ispitivanja, da bismo provjerili
dijagnozu pacijenta.
4. Veliko iskustvo i stručnost
Veće bolnice obično imaju više iskustva sa oboljelima od raka. U Acibademu se ogromno iskustvo
vrhunskih lekara u njihovim disciplinama dodatno proširuje i multiplicira akumuliranom ekspertizom
u bolničkom lancu od 22 bolnice. Prof. Fulya Ağaoğlu objašnjava: “S obzirom na timski rad, nismo
ograničeni na ovu bolnicu; sarađujemo sa ljekarima svih bolnica Acıbadem Healthcare Group.
5. Izvrsna njega pacijenata
Udobnost i pogodnost pacijenata su od ključnog značaja tokom liječenja raka. Udobno okruženje i
usluge pogodne za pacijente omogućavaju pacijentima da se usredsrede na svoje liječenje i dobrobit.
“Stvaramo okruženje, u kojem se dobro raspoloženi tehničari i osoblje recepcije odnose prema
pacijentima, kao da su im rođaci”, kaže prof. dr Fulya Ağaoğlu.
serbia@acibadem.com
https://www.acibadem.rs

Check Also

Novosti iz Acibadema

Acıbadem: Pravo odredište za liječenje djece s neurološkim poremećajima Neurohirurgija prepuna je izazova i zahtijeva …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.