29.5.2024 0:59
Breaking News

ACIBADEM NOVOSTI

Liječenje raka ne treba odlagati zbog straha od virusa Covid-19
Pacijenti s kancerom spadaju u jednu od najugroženijih grupa u pandemiji izazvanoj virusom COVID-19, koja je dovela do velikih promjena na globalnom nivou. S druge strane, izbjegavanje posjeta bolnici zbog percipirane opasnosti od virusa Covid-19 otvara put za druge rizike, navodi dr. Rıza Umar Gürsu, specijalista onkologije iz bolnice Acıbadem Bakırköy u Turskoj. To dovodi do neredovnih pregleda ili ijlečenja teških stanja, što ostavlja negativne posledice na tok bolesti, objašnjava ovaj onkolog. Dr. Rıza Umar Gürsu dao je važna upozorenja i sugestije za pacijente koji boluju od karcinoma u novonastaloj situaciji.
Dijagnoza i liječenje ne smiju se odlagati
Pacijenti oboljeli od raka treba da postupaju mnogo opreznije, budući da njihovo liječenje suzbija imuni sistem i čini ih podložnijim infekcijama. Međutim, kako se ne zna kada će prestati pandemija izazvana virusom Covid-19, oni ne smiju da se predaju strahovima i moraju da nastave sa liječenjem i kontrolama, kaže dr. Rıza Umar Gürsu. Specijalista onkologije iz bolnice Acıbadem Bakırköy objašnjava: „Budući da su pacijenti koji primaju hemoterapiju, ciljanu terapiju ili imunoterapiju protiv raka, pacijenti koji su započeli radikalnu radioterapiju ili pacijenti sa rakom krvi i koštane srži, pacijenti koji se aktivno liječe od ovih oboljenja su izloženi većem riziku te bi trebalo da se nakon tretmana izoluju.” Pacijenti koji su u fazi praćenja nakon završene hemoterapije treba da nose maske, sprovode higijenske mjere i vode računa o držanju fizičke distance. Dr. Rıza Umar Gürsu dodaje: „U našim bolnicama se intenzivno preduzimaju sve mjere opreza radi zaštite naših pacijenata. Međutim, naši pacijenti bi trebalo da poštuju određena pravila. Na primer, pacijenti i članovi njihovih porodica koji dolaze na preglede u ambulantu moraju obavezno da nose maske. Trebalo bi da na kontrolne preglede dolaze tačno na vrijeme, ni kasnije ni ranije, i trebalo bi da drže fizičku distancu u čekaonici.
” Nemojte se nepotrebno brinuti!
Jedinice za hemoterapiju organizovane su tako da zaštitite pacijente, kako bi na miru mogli da primaju terapiju, navodi specijalista onkologije dr. Rıza Umar Gürsu. „Ipak, vrše se neophodne promjene kako bi se smanjila učestalost posjeta bolnici i dužina boravka u bolnici. Promjene se baziraju na preporukama Ministarstva zdravlja i Turskog društva za medicinsku onkologiju. Preporučujemo nastavak tretmana za sve pacijente kod kojih se ne sumnja na infekciju virusom Covid-19. Ipak, može doći do promjene u protokolu za ove pacijente, na primer prelazak na tablete, kako bi se smanjio broj posjeta bolnici. Liječenje nedavno dijagnostikovanih pacijenata planira se u skladu sa ciljem terapije. Pacijenti bi trebalo da se uključe u detaljnu raspravu prije zajedničkog donošenja odluke o planu i fazama liječenja. Sekundarni i naredni tretmani mogu se odložiti kod metastatskih bolesti, gde se očekuje da će liječenje imati ograničene rezultate, ukoliko se o odluci unapred razgovara sa pacijentom. Međutim, potrebno je imati na umu da se ne zna kada će pandemija prestati i o toj činjenici se mora jasno razgovarati s pacijentom”, prokomentarisao je onkolog.
Izolacija je kritična
Pacijentima obavezno savetovati da se nakon sistemskog tretmana vakcinišu sa ciljem povećanja broja bijelih krvnih zrnaca, jer se kao sekundarni efekat hemoterapije smanjuje broj krvnih zrnaca što povećava rizika od infekcije. Dr. Rıza Umar Gürsu naglašava da bi ti pacijenti trebalo da ostanu kod kuće i da se maksimalno izoluju u periodu nakon hemoterapije. Specijalista onkologije navodi da bi sa pacijentima koji nastavljaju sa suportivnom terapijom i članovima njihovih porodica trebalo biti u stalnoj komunikaciji, kako bi se skratio boravak u bolnici, a liječenje je potrebno planirati u skladu sa stanjem pacijenta.
montenegro@acibadem.com
www.acibadem.rs

Check Also

Novosti iz Acibadema

Acıbadem: Pravo odredište za liječenje djece s neurološkim poremećajima Neurohirurgija prepuna je izazova i zahtijeva …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.