18.7.2024 4:45
Breaking News

Babacan: Vjerujemo u budućnost turske ekonomije

U obraćanju na skupu pod naslovom “Klima za investicije u Turskoj i vizija održivosti” zamjenik premijera Republike Turske, Ali Babacan, izjavio je da finansijska kriza koja je izbila 2008/2009. godine još uvijek nije okončana.

Babacan je potcrtao da će stagnacija u Evropi biti jasno vidljiva cijelome svijetu ukoliko se ne riješe strukturni problemi.

Govoreći o ciljevima koje je Turska postavila pred sobom, Babacan je kazao kako vlada želi do 2023. godine postići “per capita” nacionalni dohodak od 25 hiljada dolara.

“Otplaćena su dugovanja stranim fondovima. Ekonomski rast u Turskoj sada je u rukama privatnog sektora. Postići ćemo onaj nivo napretka koji zaslužujemo. U potpunosti vjerujemo u budućnost Turske,” zaključio je na kraju obraćanja dopremijer Babacan.

Trtbosanski

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.