26.9.2022 11:29
Breaking News

Novosti iz Acibadema

Liječenje dječjih neuroloških poremećaja u Acibademu

Odrasli pacijenti ali i djeca takođe mogu patiti od neuroloških problema. Djeca se mogu roditi s urođenim manama ili stanjima koja se tokom života pogoršavaju. Takve probleme potrebno je liječiti i riješiti što je prije moguće. U Zdravstvenoj grupaciji Acıbadem, najsloženije poremećaje mozga kod djece liječi tim dječjih neurohirurga koje predvodi prof. dr Memet Özek. Godišnje se u Acibademu na Odeljenju dječje neurohirurgije uspješno operiše 600 novorođenčadi, beba i djece iz cijelog svijeta.

Prof. dr Memet Özek, bivši je predsjednik Evropskog društva za dječju neurohirurgiju (ESPN), sa izvanrednom karijerom u oblasti dječje neurohirurgije. Ta oblast medicine komplikovana je i za većinu ljekara, čak i za neke neurohirurge. Milionima djece širom svijeta, koja pate od različitih moždanih poremećaja poput cerebralne paralize, tumora mozga, epilepsije, hidrocefalusa, spine bifide ili kraniosinostoze, ipak su potrebni ovakvi stručnjaci. Posledice navedenih bolesti su višestruke. Neka djeca mogu razviti neurološke poremećaje, koji će uticati na razvoj mozga. Druga ne mogu da hodaju i/ili da govore. Ako se ne liječe, djeca s tumorima mozga mogu na kraju umrijeti. U svijetu je ograničen broj dječjih neurohirurga koji liječe djecu s navedenim problemimna. Prof. dr Memet Özek, upravnik je Odjeljenja za neurohirurgiju Univerziteta Acıbadem i svjetski poznati hirurg u ovoj oblasti medicine. Pored toga što drži predavanja studentima medicine, pripravnicima i naučnim radnicima, liječi i djecu iz cijelog svijeta u okviru Zdravstvene grupacije Acıbadem u Istanbulu, u Turskoj.

Cerebralna paraliza i spastičnost

Cerebralna paraliza ili CP, neurološki poremećaj koji utiče na tjelesne pokrete i koordinaciju mišića, uzrokovan je oštećenjem mozga do kog dolazi prije ili tokom rođenja djeteta ili tokom prvih nekoliko godina života bebe. Nedostatak kiseonika tokom porođaja za bebu najčešći je uzrok cerebralne paralize, uz posledične neurološke poremećaje.

Generalno, cerebralna paraliza oštećuje djelove mozga koji kontrolišu tjelesne pokrete, a može dovesti i do drugih zdravstvenih problema kao što su oštećenje vida, sluha i govora, ali i problema u učenju.

Spastičnost je uglavnom uzrokovana cerebralnom paralizom. Spastični mišići kod djece obično su ukočeni i trajno zgrčeni. Zbog toga djeca hodaju nekontrolisano i otežano.

Liječenje

Cerebralna paraliza ne može se u potpunosti izliječiti. Međutim, pravilnim liječenjem mogu se smanjiti posledice cerebralne paralize i tako poboljšati kvalitet života pacijenta.

  • Fizioterapija: Primjenjuje se radi smanjenja kontrakcija u tijelu i povećanja pokretljivosti prije i/ili nakon operacije.
  • Hirurgija: U Acıbademu se izvode različite vrste operacija za potrebe liječenja cerebralne paralize: selektivna dorzalna rizotomija, injekcije botulinuma, selektivna neurotomija, duboka moždana stimulacija i intratekalna baklofenska pumpa. Sve u zavisnosti od etiologije, kliničkog stanja i uzrasta pacijenta. Nakon operacije bolovi koje pacijent trpi i spastičnost se smanjuju i poboljšava se fleksibilnost ruke, način hoda i funkcionalna pokretljivost. Operacija takođe omogućava pacijentima da mogu početi da samostalno brinu o sebi.

Acıbadem pristupa cerebralnoj paralizi na multidisciplinaran način. Različiti stručnjaci koji uključuju fizioterapeute, dječje neurohirurge, ortopede i dječje neurologe zajedno pregledaju pacijente i planiraju dalje liječenje spasticiteta. Na Acibademovom Odjeljenju dječje neurohirurgije do sada je izvedeno preko 1500 ovakvih operacija.

Tumori mozga

Tumori mozga čine otprilike 20% svih pedijatrijskih tumora. Tumori se mogu podijeliti na benigne i maligne. Benigni tumori nisu kancerogeni, rastu relativno sporo i ne šire se na druge djelove mozga i tijela. Nasuprot tome, maligni tumori su kancerogeni, brzo rastu i imaju tendenciju širenja na druge djelove mozga i tijela. Pedijatrijski tumori mozga generalno potiču iz tkiva samog mozga.

Nažalost, pedijatrijski tumori mozga obično su maligni. Meduloblastomi su najčešći pedijatrijski tumori mozga. Ovo je maligni tumor i javlja se u zadnjem dijelu lobanje, dijelu gdje se nalaze mali mozak i moždano deblo sa zadnje strane glave. Može uticati na koordinaciju mišića i tjelesne pokrete djeteta.

Kao što prof. Özek navodi, “Liječenje tumora mozga u djetinjstvu zahtijeva izuzetno obučene i iskusne dječje neurohirurge. Ovi tumori su jedinstveni. Zanimljivo je da odrasli ne dobiju neke tumore i da se neki tumori odraslih ne opažaju kod djece. Mozak djeteta je organ u razvoju. Kod odraslih znamo, na primer, dio mozga koji je zadužen za pomjeranje nogu i artikulaciju govora, ali kod djece se on može nalaziti negdje drugdje. U Acıbademu obezbjeđujemo posebno liječenje pedijatrijskih tumora mozga i to zahvaljujući našem iskusnom timu dječjih neurohirurga i naprednim medicinskim tehnologijama.”

Terapija

Liječenje tumora mozga kod djece je komplikovano. Poznato je da postoje tri mogućnosti liječenja tumora mozga: hirurški zahvat, radioterapija/radiohirurgija i hemoterapija. Ako je tumor na mozgu benigni, vjerovatno može biti potpuno uklonjen operativnim putem. Budući da benigni tumori ne ometaju normalno tkivo mozga, nemaju tendenciju ponovnog pojavljivanja ako je nakon operacije kompletan tumor potpuno uklonjen.

S druge strane, vjerovatnije je da će maligni tumori mozga ometati normalno tkivo i funkciju mozga. Zato češće uzrokuju simptome i komplikacije. Osim hirurgije, radioterapija i hemoterapija imaju ključnu ulogu u liječenju malignih tumora.

“Naši dječji radiolozi i onkolozi su sjajni. Zajedno razgovaramo o specifičnostima svakog onkološkog pacijenta kako bismo došli do najboljeg plana liječenja,” kaže prof. dr Memet Özek.

Epilepsija

Epilepsija je neurološki poremećaj koji utiče na neurone kod djece. Nastaje iz abnormalnih električnih aktivnosti i signala u mozgu. Uzrokuje neprovocirane napade, smanjuje kvalitet života djece i utiče na uspjeh u obrazovanju. Epilepsija je češća kod male djece nego kod odraslih. Otprilike 4-5% djece doživi napad u nekom trenutku tokom djetinjstva. Ukupno je kod 1% djece dijagnostikovana epilepsija.

Liječenje

U početnom stadijumu epilepsija se može liječiti ljekovima. Dostupni su različiti ljekovi protiv epilepsije. Ako neki lijek ne može potpuno da riješi problem, ljekar može primijeniti neki drugi lijek. Ipak, jedno od četvoro djece pati od epilepsije rezistentne na ljekove. U takvim slučajevima napadi ne prestaju bez obzira koji se lijek koristi. Međutim, ovakve napade potrebno je hitno zaustaviti jer su ta djeca izložena povećanom riziku od tjelesnih povreda za vrijeme napada. Mozak djeteta je organ u razvoju i određeni broj ćelija odumire pri svakom tom napadu. Zbog toga dječji mozak ne može da poraste i postane normalan. U takvim slučajevima najbolja opcija za liječenje epilepsije kod djece je hirurški zahvat.

Postoje tri vrste hirurških intervencija kod dječje epilepsije:

  1. Resektivna hirurgija, tokom koje se epileptična zona koja uzrokuje napade uklanja iz mozga.
  2. Corpus callosotomy – uključuje presijecanje veze između hemisfera mozga.
  3. Stimulacija vagusnog nerva (VNS) postupak je ugradnje implantata, obično ispod ključne kosti. Implantat šalje električne impulse u mozak koji mogu preuzeti kontrolu nad abnormalnom električnom aktivnošću povezanom s napadima.

Hidrocefalus

Hidrocefalus je nakupljanje likvora u mozgu. To je čest urođeni neurološki defekt. Javlja se kod ukupno dvoje od 1000 novorođene djece na svijetu. Hidrocefalus uzrokuje prekomjerno nakupljanje cerebrospinalnog likvora u moždanim šupljinama. Posledično, to negativno utiče na moždane funkcije djeteta. Roditelji, porodica ili pedijatar mogu otkriti hidrocefalus zbog makrocefalije, tj. eksponencijalno velike glave. Hidrocefalus nije toliko čest kod dojenčadi, i rijetko se može razviti tokom djetinjstva ili adolescencije.

Liječenje

Već više od 25 godina u Acibademu se na Odjeljenju dječje neurohirurgije hidrocefalus liječi endoskopskom metodom. U ovom postupku dječji neurohirurg uvodi kameru prečnika 2-3 mm i endoskopske instrumente u mozak. Iskopa se manja rupa u dnu treće moždane komore ili se nađe put za odvod viška likvora u mozgu. Na kraju cerebrospinalni likvor otiče prema dijelu gdje ga tijelo može ponovo apsorbovati. Ovaj postupak naziva se endoskopska treća ventrikulostomija.

Prof. dr Memet Özek kaže: “Pretežno koristimo najsavremenije endoskope koji su mnogo tanji. Možemo operisati pacijente i otpustiti ih već sledećeg dana. Ako se postavi rana dijagnoza hidrocefalusa, dijete može da pobijedi bolest bez trajnog oštećenja.“

Dr M. Memet Özek

Profesor neurohirurgije

Profesor Memet Özek je stručnjak za dječju neurohirurgiju, s više od 40 godina kliničkog iskustva u radu s pacijentima iz cijelog svijeta. Školovao se za dječjeg neurohirurga u SAD, i trenutno je jedan od najboljih u Turskoj i svijetu za liječenje komplikovanih moždanih poremećaja kod djece. Njegova posebna područja interesa su tumori mozga, uključujući duboko smještene tumore moždanog debla, talamusa i hipotalamusa; hirurgija epilepsije; operacije spastičnosti; endoskopska hirurgija za kongenitalne malformacije, kao što je hidrocefalus. Prof. dr Memet Özek vodi Odjeljenje za neurohirurgiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta Acibadem. Aktivan je član nacionalnih i međunarodnih stručnih organizacija, autor i koautor velikog broja knjiga i radova (4 izdanja, 30 poglavlja, 117 radova) na engleskom jeziku te brojnih predavanja na međunarodnim skupovima. Predsednik Evropskog društva za dječju neurohirurgiju (ESPN) od 2008. do 2010. godine.

O bolnici Acıbadem Altunizade

Acıbadem Altunizade osnovana je 2017. godine i predstavlja najnoviju bolnicu u okviru Zdravstvene grupacije Acibadem, vodećeg privatnog pružaoca zdravstvenih usluga u Turskoj i regionu. Originalna arhitektura, vrhunska tehnologija i klinička izvrsnost doprinose vrhunskom iskustvu pacijenata po kojem je ime Acibadem poznato. Acıbadem Altunizade nudi napredne dijagnostičke i zdravstvene usluge u više medicinskih specijalnosti, uključujući, između ostalih, onkologiju, neurohirurgiju, kardiologiju, robotsku hirurgiju, matične terapije za pacijente svih uzrasta. Sve osobine bolnice, od trostrukog hibridnog sistema operacionih sala do samodezinficirajućih ručki na vratima, osmišljene su za povećanje efikasnosti i bezbjednosti pacijenata. Sa svojih 98.000 m2 prostora, kapacitetom od 350 kreveta, 18 operacionih sala, 75 kreveta za intenzivnu njegu i parkingom za 550 vozila, bolnica Acıbadem Altunizade potpuno je opremljena da zadovolji sve potrebe pacijenata.

 

montenegro@acibadem.com

https://www.acibadem.rs

 

 

Check Also

Turski investitori zainteresovani za ulaganje na teritoriji Podgorice

Foto: PG Biro U okviru ciklusa prezentacija investicionih potencijala Podgorice stranim investitorima, pod nazivom „Podgorica …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.