25.7.2024 2:10
Breaking News

Turska ekonomija u trećem kvartalu zabilježila rast od četiri posto

Zavod za statistiku Republike Turske (TurkStat) je saopćio da je turska ekonomija u trećem kvartalu ove godine zabilježila rast od četiri posto u odnosu na isti period prošle godine.
Stopa ostvarenog rasta turske ekonomije u pomenutom periodu u znatnoj mjeri je premašila analitička predviđanja koja su najavljivala rast od 2,7 posto.
„Čvrsta domaća potražnja će i dalje potsticati trend rasta turske ekonomije“, kazao je za AA Christophor Dembik, ekonomista Saxo Banke.
Indeks povjerenja potrošača porastao je u novembru na 77,15 posto sa 62,78 posto u oktobru ove godine. Stopa povjerenja potrošača iznad 50 posto se smatra dobrim rastom.
“Potrošači su zadržali potrošnju kada je turska lira izgubila na vrijednosti ranije ove godine. Sada kada je stabilizovala, povjerenje u potrošnji se vratilo”, dodao je Dembik.
U Izvještaju TurkStata se navodi da je stopa ekonomskog rasta u drugom kvartalu godine bila 3,8 posto, a da je u trećem kvartalu godine devetomjesečna stopa rasta poboljšana za 3,4 posto.
Najveći doprinos rastu BDP-a doprinio je rast u poljoprivrednom sektoru koji je u trećem kvartalu ove godine zabilježio rast od 20,1 posto u odnosu na isti period prethodne godine.
Ekonomski rast u industriji u trećem kvartalu godine povećan je za 7,5 posto, dok je sektor uslužne djelatnosti zabilježio rast od 11,2 posto.
(AA)
TRT Bosanski

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.