14.7.2024 2:59
Breaking News

Slovenci i Turci formiraju konzorcijum da bi gradili HE na Morači

Memorandumom se predlaže osnivanje konzorcijuma koji će zastupati slovenačke i turske u skladu sa njihovim odnosnim internim procedurama. U isto vrijeme, crnogorska strana će ponuditi relevantnu tehničku i ekspertsku podršku u skladu sa nadležnostima i jurisdikcijom svojih državnih organa. Vrijednost elektrana na Morači je procijenjena na 540 miliona eura.

Ministar ekonomije Vladimir Kavarić potpisaće u narednom periodu Memorandum o razumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije, Ministarstva šumarstva i vodoprivrede Republike Turske i Ministarstva ekonomije Crne Gore, koji će unaprijediti saradnju u oblasti energetike i time doprinijeti bržoj valorizaciji hidroenergetskih potencijala čime će se povećati energetska sigurnost Crne Gore.

„S obzirom da je izgradnja HE na rijeci Morači jedan od prioritetnih projekata Crne Gore, iskustvo turskih i slovenačkih kompanija u projektovanju, izgradnji i funkcionisanju velikih hidroelektrana može biti od velike koristi za crnogorsku stranu. Memorandum ima za cilj ispitavanje mogućnosti zajedničke saradnje u oblasti hidroenergije u Crnoj Gori, naročito mogućnosti za sprovođenje projekta hidroelektrana na Morači, kao i na drugim sličnim projektima u Crnoj Gori. Memorandumom se predlaže osnivanje konzorcijuma koji će zastupati slovenačke i turske u skladu sa njihovim odnosnim internim procedurama. U isto vrijeme, crnogorska strana će ponuditi relevantnu tehničku i ekspertsku podršku u skladu sa nadležnostima i jurisdikcijom svojih državnih organa“, navodi se u platformi posjete. Potpisivanje Memoranduma će doprinijeti boljoj saradnji između Crne Gore, Slovenije i Turske u oblasti energetike. Pomenute države su jako zainteresovane za ulaganje u energetski potencijal Crne Gore što se i potvrdilo dosadašnjim učešćem slovenačkih kompanija u realizaciji projekata izgradnje malih hidroelektrana.

Što se tiče HE na Morači, jedan tender je propao krajem 2011.godine jer niko od potencijalnih investitora nije poslao ponudu za gradnju elektrane sa nižom kotom najveće HE na Morači-Andrijevo.

Prema postojećoj tehničkoj dokumentaciji EPCG, sistem hidroelektrana na Morači obuhvata četiri objekta: HE Andrijevo, HE Raslovići, HE Milunovići i HE Zlatica, ukupne instalisane snage 238 MW i procijenjene prosječne godišnje proizvodnje 694 GWh. Predviđeni period izgradnje za sve četiri hidroelektrane je šest godina, a procijenjeni ukupni troškovi oko 540 miliona eura. Toliko veliki troškovi i način finansiranja su do sada bili prepreka realizaciji ovog projekta. Podsjetimo, krajem marta, predsjednici Turske i Slovenije Taip Erdogan i Borut Pahor najavili su gradnju hidroelektrana na Morači.

P.Z.

www.portalanalitika.me

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.