25.7.2024 1:52
Breaking News

Obogatiti saradnju Turske i Crne Gore asocijacijom lokalnih vlasti

Crna Gora i Turska imaju jako intezivnu saradnju na svim nivoima, da se u Crnoj Gori realizuje veliki broj projekata podržanih od strane TIKA i turske ambasade, te da saradnja koja već postoji može dalje biti obogaćena saradnjom između asocijacija lokalnih vlasti, ocijenio je gradonačelnik Cetinja Aleksandar Bogdanović tokom posjete delegacije Zajednica opština u Turskoj. 

Delegaciju Zajednice opština su pored Bogdanovića činili generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić, predsjednik Opštine Bar Zoran Srzentić, predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović i savjetnica za međunarodnu saradnju u Sekretarijatu Zajednice opština Vanja Starovlah, kao i ambasador Crne Gore u Turskoj Branko Milić.

Bogdanović je na sastanku, između ostalog, ocijenio da je uspostavljanje saradnje između nacionalnih asocijacija jako korisno i da razmjena iskustava na raznim poljima može biti veoma dragocjena za obje strane.

“U tom smislu treba pristupiti potpisivanju Protokola o saradnji između asocijacija, radi bližeg definisanja oblasti saradnje”, smatra on.

Na sastanku je dogovoreno da se pristupi proceduri i pripremi Protokola o saradnji između zajednica opština Crne Gore i Turske koji bi bio potpisan prilikom uzvratne posjete Zajednice opština Turske Crnoj Gori, kao i da se oformi zajednički operativni tim koji će definisati prioritne oblasti saradnje i pratiti sprovođenje zajedničkih projekta i aktivnosti, u cilju implementacije Protokola o saradnji.

Crnogorska delegacija je posjetila i Tursku agenciju za međunarodnu saradnju i koordinaciju, gdje su sa predstavnicima te organizacije razgovarali o podršci koju pruža TIKA u realizaciji brojnih projekata u Crnoj Gori.

Predloženo je i da TIKA sagleda mogućnosti za finansiranje zajedničkih projekata bratimljenih opština, kao i da se iskoristi pozicija koju asocijacije opština imaju kao predstavnici svih lokalnih samouprava obje zemlje radi prikupljanja opštinskih prijedloga projekata za finasiranje i širenje njihovih rezultata na što veći broj opština.

www.cdm.me

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.