14.7.2024 21:22
Breaking News

Šta su turbe Sulejman-šaha i Počasna postaja u Siriji za Tursku

Turbe Sulejman-šaha nalazi se u sirijskoj regiji Haleb i riječ je o jedinoj suverenoj teritoriji Republike Turske van njezinih granica. U njemu su ostaci dvojice vojnika i Süleyman bin Kaya Alpa: djeda Osmana Gazije I, osnivača Osmanskog carstva.
Sporazumom između turske i francuske vlade, potpisanim 20. oktobra 1921. godine, turbe Sulejman-šaha i dvorac Džabar su priznati kao suverena teritorija, enklava Republike Turske površine oko osam hiljada kilometara kvadratnih, izvan njenih jedinstvenih granica.
Pravo Turske da postavi stražu i istakne svoju zastavu, priznato je i na međunarodnoj sceni.
Moderna postaja, u kojoj će biti smještene jedinice turske žandarmerije, izgrađena je 30. maja 1938. godine.
Sporazumom između Turske i Sirije, koji datira od 1956. godine, utvrđeno je da će sedmog dana u svakom mjesecu biti izvršena izmjena turske straže.
Prije nekoliko decenija, sirijska vlada je zatražila od turske vlade ili da promjeni lokaciju turbeta, ili da ga izmjesti u Tursku, zbog mogućnosti njegovog potapanja, jer je na obližnjem lokalitetu 1968-1973. godine izvršena izgradnja akumulacijskog jezera Assad i hidrocentrale “Tebka”, na rijeci Eufrat. Turbe je izmješteno na oko 80 kilometara sjeverno od izvorne lokacije, na samo 35 kilometara od granice sa Turskom.
TRT Bosanski

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.