25.5.2024 4:00
Breaking News

Turci u Kotoru grade kompleks sa 119 stanova

Tivatska kompanija Design & CO, sa turskim kapitalom koja u ko torskom naselju Kavač gradi stambeni kompleks od pet zgrada, dobila je saglasnost na idejno rješenje zajoš dva stambena objekta. Ostale zgrade su u izgradnji, a svih pet objekata imaće ukupno 119 stambenih jedinica. Saglasnost je dao v.d. glavni državni arhitekta Dušan Vuksanović, a objekte je projektovala kotorska firma Kotor arh, piše Pobjeda.

Izvršni direktor kompanije Design & CO je Sonad Kiliclar, koji je i osnivač tivatske firme sa 51 odsto vlasničkog udjela. Osnivači su i Berat i Nejat Ujgur. Izvršni direktor preduzeća Kotor arh je Anka Milačić, a osnivač Saša Milačić.

U tehničkom opisu se navodi da je namjena obj ekta stanovanje sa stanovima za turiste. Kompleks se graditi na urbanističkim parcelama 207, 208, 209, 210,198 i 199, u okviru Detaljnog urbanističkog plana Kavač.

Idejnim rješenjem predviđene su četiri faze realizacije projekta. Prve dvije faze su trenutno u procesu realizacije. U okviru faze 1 predviđena je izgradnja dva stambena objekta, bloka A i bloka B, kao i izgradnja bazena sa tehničkom prostorijom. U okviru faze 2 predviđena je izgradnja jednog sambenog objekta, bloka C. Faza 3 podrazumijeva izgradnju objekta garaže sa otvorenim parkingom. Faza 4 obuhvata izgradnju dva stambena objekta, bloka D i bloka E.

Predviđeno je da se blok A sastoji od suterena prizemlja i dva sprata i imaće 36 stambenih jedinica. Blok B se sastoji od suterena i prizemlja i imaće 18 stanova, a zajedno sa blokom A čini jedinstvenu cjelinu. Blok C će imati suteren, prizemlje i dva sprata i imaće ukupno 23 stana. Ova tri objekta su trenutno u izgradnji. Novim idejnim rješenjem u okviru faze 3 predviđena je izgradnja objekta garaže i otvorenog parkinga. Objekat garaže kapaciteta za osam parking mjesta, može se smatrati natkrivenim parkingom zato što je objekat otvoren sa dvije strane. Otvoreni parking sastoji se od donjeg nivoa koji je u prirodnom nagibu terena, kapaciteta za 101 parking mjesto i gornjeg nivoa koji je paralelan sa planiranom glavnom saobraćajnicom, kapaciteta za 12 parking mjesta, tako da je ukupan kapacitet 121 parking mjesto.

U okviru faze 4 predviđena je izgradnja dva stambena objekta bloka D i E.

Zgrada D imaće tri suterenske etaže, prizemlje i dva sprata i imaće 28 stambenih jedinica. Objekat E će imati suteren i prizemlje i 14 stambenih jedinica, a zajedno sa blokom D čini jedinstvenu cjelinu. Komunikacija između bloka D i bloka E omogućena je preko dvokrakog stepeništa, koje ujedno omogućava vezu nova dva bloka sa ostatkom kompleksa.

Check Also

Novosti iz Acibadema

Acıbadem: Pravo odredište za liječenje djece s neurološkim poremećajima Neurohirurgija prepuna je izazova i zahtijeva …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.