14.4.2024 9:12
Breaking News

Oglas za prodaju imovine AD Vunko

Stečajni upravnik A.D.“VUNKO“ u stečaju B.Polje na osnovu čl.80 Zakona o     insolventnosti privrednih društava „Sl.list RCG“ br.06/02,01/06 i 02/07 oglašava

 

                                                        JAVNO NADMETANJE

                              za prodaju imovine A.D.“VUNKO“ u stečaju Bijelo Polje

 

Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika: 

1.  Zemljište:

       Površine 81.523/94.673m2, L.N.3535 KO B.Polje dio katastarske parcele br.8/1,sa

       pravom sukorišćenja.

     

2.   Poslovne zgrade u privredi :br .1-P-360 m2,br.2-P- 44m2,br.3-P-266m2,br.4-P-410m2,br.5-P-643m2,br.6-P-2.094m2,br.7-P-96m2,br.8-P-18m2,br.9-P-1.331m2,br.10-P-419m2,br.20-P-738m2,br.21-P-768m2,br.22-613m2,br.23-P-77m2,br.24–P-50m2,br.25-P-787m2,br.26-P-533m2,br.27-P-2.034m2,br.28-P-13.337m2,br.29-P-2.230m2,br.30-P-1.309m2,br.31-P-1.751m2,br.32-P-242m2.

Sve se zgrade nalaze na parceli br.8/1.

Svojina 1/1 A.D.“VUNARSKI KOMBINAT“Vunko“u stečaju B.Polje,upisane u Listu nepokretnosti br.3535 KO B.Polje.

  1. Zemljište:

 Površine 5.742/9.256 m2, List nepokretnosti br.397,dio katastarske parcele br.5 K.O. B.Polje sa pravom korišćenja .

4.Poslovne zgrade u privredi: br.1-P- 4m2, br. 2-P-1.004 m2 i postojeća poslovna zgrada.

Sve se zgrade nalaze na parceli br.5 ,svojina 1/1 A.D.“Vunko „ u stečaju upisane u Listu nepokretnosti br.397 K.O.B.Polje.  

Početna licitaciona cijena zemljišta i objekata  pod tačkama 1,2,3 i 4 je 4.050.000,00 eura .

5.Zemljište:

Površine 4.302 m2 L.N.397 K.O.Bijelo Polje katastarske parcele br.6 sa pravom korišćenja.

Površine 3.514/9.256m2 L.N.397 K.O.Bijelo Polje, dio katastarske parcele br.5 sa pravom korišćenja.

Početna licitaciona cijena zemljišta pod tačkom 5. je 21.872,00  eura.

6.Zemljište:

Površine 3.848 / 94.673m2 L.N.3535 K.O.Bijelo Polje dio katastarske parcele br.8/1 sa pravom sukorišćenja.

7.Poslovne zgrade u privredi: br.18-P-1.084m2 i postojeće zgrade.

      Sve zgrade se nalaze na parceli br.8/1.

Svojina 1/1 A.D.“VUNARSKI KOMBINAT“Vunko“u stečaju B.Polje,upisane u Listu nepokretnosti br.3535 K.O. B.Polje.

Početna licitaciona cijena pod tačkama 6.i 7. je 92.000,00 eura.

8.Zemljište:

Površine 5.895/94.673 m2, L.N.3535 K.O.Bijelo Polje dio katastarske parcele br.8/1, sa pravom sukorišćenja.

 

9.Poslovne zgrade u privredi:br.12-P-818m2, br.13-P-624m2 sa postojećim dimnjakom.

Sve se zgrade nalaze na parceli br.8/1 ,svojina 1/1 A.D.“Vunko „ u stečaju upisane u Listu nepokretnosti br.3535 K.O.B.Polje.  

Početna licitaciona cijena zemljišta i objekata pod tačkama 8.i 9. je 154.000,00 eura.

10.Zemljište:

Površine 1.244/94.673 m2 , L.N.3535 K.O.B.Polje dio katastarske parcele br.8/1,sa pravom sukorišćenja.

11.Poslovna zgrada u privredi: br.11-P-96 m2.

Zgrada se nalazi na parceli br.8/1, svojina 1/1 A.D.“Vunko „ u stečaju upisane u Listu nepokretnosti br.3535 K.O.B.Polje.  

Početna licitaciona cijena pod tačkama 10.i 11. je 20.983,00 eura.

Na licitaciji mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja prije početka licitacije uplate depozit od 5% na žiro-račun br. 510-30053-91.Status kupca steći će ponuđač koji ponudi najbolju cijenu. Kupac je dužan da u roku od 7 dana zaključi Kupoprodajni ugovor ,a licitirani iznos uplati u roku od 15 dana, u protivnom gubi pravo na povraćaj depozita.Troškove zaključenja Ugovora i prenosa prava svojine plaća kupac. Učesnicima licitacije koji nijesu stekli status kupca depozit se vraća u roku od 3 dana nakon održane licitacije.Javno nadmetanje će se održati dana 27.01.2014.g. godine u 12 časova u prostorijama A.D.“VUNKO“ Bijelo Polje,Industrijska br.10.Imovina se prodaje u viđenom stanju i može se razgledati svakog radnog dana prije održavanja licitacije u vremenu od 9 do 14 časova uz prethodnu najavu. Sva potrebna obavještenja mogu se dobiti na telefon 050/478-049, 067/301-881 i 068/220-270.

 

 

      

Check Also

Ambasada Turkiye u Crnoj Gori priredila svečani iftar, prisustvovali najviši državni zvaničnici

Svima vam čestitam mjesec ramazan. Danas smo se okupili sa dragim gostima i ovo je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.